Implants dentals
Implantes dentales - ABCDental Sants

Implants dentals

Un implant és una peça en forma de cargol què servirà de suport a la nova peça dental (o diverses peces). La realització d'un diagnòstic correcte és essencial per oferir l'opció més adequada a cada pacient, treballant sempre amb implants de més qualitat.

L’absència d’una o diverses peces dentals es pot reposar mitjançant la col·locació d’implants dentals.

Què són els implants dentals?

Un implant és una peça en forma de cargol què servirà de suport a la nova peça dental (o diverses peces). La realització d’un diagnòstic correcte és essencial per oferir l’opció més adequada a cada pacient, treballant sempre amb implants de més qualitat. A la nostra clínica treballem amb la marca d’implants dentals Ziacom, fabricats 100% a Espanya.

Preu dels implants dentals

Els implants dentals són actualment el millor substitut de les dents naturals. Cal tenir en compte que no hi ha res millor que la dent natural, però en els casos en què no es pot conservar hi ha alternatives per restituir la funció masticatòria i l’estètica. Cada professional marca el seu propi preu dels implants, ja que és un servei i com a tal, no només compta el preu de la peça de titani, sinó el centre on es col·loca, les garanties que ofereixen, els professionals que el fan etc. Tenim dues ofertes en implants:

  • Rehabilitació mitjançant dos implants i sobredentadura removible amb ancoratges 3.900 €

Esquema gràfic d’una rehabilitació mitjançant dos implants i sobredentadura removible

  • Rehabilitació mitjançant sis implants, pròtesi fixa provisional i pròtesi fixa definitiva de ceràmica 9.900 € (Si prefereix una opció fixa, que no es tregui i es posi)

Esquema gràfic d’una rehabilitació mitjançant 6 implants i pròtesis fixes de ceràmica

Aquests preus s’aplicarien a pacients edèntols (sense dents), sense patologies que impedeixin el tractament i amb os de qualitat i quantitat suficient. Per a casos d’implants que substitueixin una o poques dents, no dubteu a venir a visitar-nos per a un diagnòstic i pressupost sense compromís.

Com es fan?

Donem per suposat que ja s’ha realitzat un diagnòstic correcte, s’ha lliurat un pressupost i el pacient ha acceptat. Se li lliura un document amb les normes preoperatòries juntament amb el consentiment informat (un document on posa per escrit quin tipus de tractament es realitzarà, com es realitzarà i possibles complicacions – riscos). Es realitzen al mateix gabinet dental condicionat per a l’ocasió. S’utilitzen talles i bates estèrils per al personal i per al pacient per tal de garantir la màxima esterilitat. Primer col·loquem la dosi necessària d’anestèsia local i quan el pacient no sent res s’inicia el procés. Es pot fer tallant la geniva per veure l’os directament o bé fer un petit forat a la geniva per on col·locar l’implant ( això és el que la gent diu INCORRECTAMENT implants dentals sense cirurgia. En realitat es podria parlar dimplants dental amb cirurgia mínimament invasiva). Per triar una o altra opció cal estudiar bé cada cas. Tot seguit es procedeix a fer un orifici a l’os que serà una mica més estret que la mesura de l’implant a col·locar, ja que aquest ha d’entrar amb una lleugera pressió per aconseguir l’anomenada estabilitat primària. Un cop col·locat se sutura la geniva si no s’ha pogut fer per una tècnica mínimament invasiva. En cas contrari no calen punts de sutura. En aquest punt ja tenim una nova arrel, de titani en aquest cas. Passats uns 2-3 mesos es poden procedir a prendre mesures sobre aquesta nova arrel de titani per confeccionar una dent o protesi a sobre.

Tipus d’implants dentals

Com a pacients, sempre que sol·liciteu un pressupost d’implants hauria d’anar acompanyat del tipus d’implant, marca i model. Aquesta informació s’ha de guardar ja que s’han donat molts casos de pacients que ja no acudeixen a la mateixa consulta (canvi de domicili, jubilació del professional, etc.). A la consulta on es visiti s’hauria de conèixer el tipus d’implant amb la finalitat de mantenir-lo en les millors condicions i, si s’escau, poder reparar o modificar la pròtesi. Bàsicament hi ha 2 tipus dimplants i tots té forma de cargol amb rosca.

  • Connexió externa: Porta comercialitzant-se 40 anys donant bons resultats
  • Connexió interna: Porta comercialitzant-se uns 20 anys. Facilita una mica millor la conservació de pinyol, els cargols d’unió implant-pròtesi no solen afluixar-se tant, però en diàmetres petits pot resultar més feble que l’externa.

Actualment la tendència és utilitzar al màxim implants dentals de connexió interna, i que la funda o pròtesi tingui una unió mecanitzada o dissenyada per ordinador CAD CAM. Això òbviament augmenta el cost respecte dels implants tradicionals.

Demana una primera visita gratuïta d’implants dentals aquí i informa’t sense compromís.